Wat Albert Einstein, Mohammed Ali en Steve Jobs gemeen hebben…

Verbeeldingskracht. Verbeelding is essentieel voor creativiteit. Alle geniale uitvindingen, beroemde kunstwerken en baanbrekende ideeën begonnen in de verbeelding. Daarom gaan we ook in Uganda een schoolprogramma lanceren, met als belangrijkste thema ‘imagination’.

De killer van verbeelding
Maar waar begin je, hoe motiveer je kinderen om hun verbeelding te gebruiken? Door hen de ruimte te geven. De grootste vijand van verbeelding is angst. Angst om iets geks te zeggen, te maken, iets vreemds. Angst om het verkeerde antwoord te geven.

In Uganda is dit nog meer een realiteit dan in Nederland. Ook onder de jongvolwassenen die helpen tijdens de Fun Fair merken we dat deze houding diepgeworteld zit. ‘Ik doe liever niets dan dat ik iets fout doe,’ of ‘zo gaat het altijd, dus op een andere manier kan het echt niet’ zijn heel typerend. Out-of-the-box is geen optie.

Gebruik je hersenen!
Het het schoolprogramma willen we zowel leraren als kinderen laten ervaren dat je verbeelding gebruiken extreem nuttig is. Naast dat het leuk is en enorm veel energie geeft, geeft het je hersenen een enorme boost. Beide hersenhelften werken intensief samen als het gaat om fantaseren, creëren, verzinnen.

Of het nu gaat om geniale wetenschappers, zoals Albert Einstein, of topsporters, zoals Mohammed Ali, maar ook leiders als Steve Jobs: zij gebruiken hun verbeelding. Zij weten dat dát is wat hen zo ver brengt. Natuurlijk hebben ze gestudeerd, getraind, discipline getoond, maar daar ligt niet de sleutel tot hun succes. Met Mohammed Ali’s woorden: ‘The man who has no imagination, has no wings.’

Met kleine stapjes iets groots bereiken
Wat we creëren tijdens de Fun Fair is ruimte om te spelen, om vrij te zijn, voor één dag. Met het schoolprogramma hopen we een laag dieper te gaan. We willen de Ugandese maatschappij en leerkrachten ervan overtuigen belangrijk het is, persoonlijk maar ook voor leerresultaten, dat kinderen de ruimte telkens opnieuw krijgen. De ruimte om fouten te maken en dingen in hun eigen tempo te ontdekken. De ruimte om te dromen.

Tjeko is het resultaat van iets wat in onze verbeelding begon. Een oplossing op een probleem. We willen een generatie kinderen aansporen hun verbeelding te gebruiken. Hun vermogen aan te boren om zelf dingen te bedenken, te ontwikkelen en problemen op te lossen. Dat klinkt heel groot, en dat is het ook, maar het begint heel eenvoudig: door kinderen te laten spelen.

‘The way to create human beings with imagination is to provide them with opportunities to develop it for themselves when they are very young. These opportunities are found in one place and one place only… play.’ – Childtime.com

Plaats een reactie