Impact maken

Volgens Albert Einstein is “creativiteit intelligentie die plezier heeft!” Creativiteit is het proces van het omzetten van nieuwe en verbeeldingrijke ideeën in werkelijkheid. Het betekent nieuwe manieren vinden om naar de wereld te kijken, patronen te ontdekken, dingen te verbinden die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, en oplossingen te bedenken.

Door creativiteit toe te passen op onze dagelijkse interacties en werkzaamheden, kunnen we niet alleen nieuwe perspectieven bieden, maar ook positieve veranderingen teweegbrengen op de plekken waar we aanwezig zijn, waardoor we een blijvende impact kunnen achterlaten.

Terwijl we onze Tjeko Live lessen weer starten op scholen, zijn leraren cruciaal bij het beïnvloeden van het leven van kinderen en het stimuleren van hun creativiteit. Als onderwijzers moeten ze begrijpen wat creativiteit inhoudt en hoe ze kinderen kunnen helpen hun talenten te ontdekken.

We realiseerden ons dat het belangrijk is om leraren op de hoogte te brengen van de lesinhoud die we aan kinderen leveren. Daarom introduceren we ons trainerspakket, waarbij we benadrukken dat kinderen niet alleen leren van het schoolcurriculum maar ook gedijen in andere omgevingen dan het klaslokaal. Uiteindelijk bieden we de Train de Trainer-training aan om leraren verder te ondersteunen bij het bevorderen van creativiteit.

In eerste instantie waren leraren niet erg betrokken en hun lichaamstaal was ontmoedigend. Om hun denkwijze te prikkelen, gaven we hen een uitdagende opdracht. Ze moesten proberen om met slechts vier lijnen negen stippen met elkaar te verbinden. In eerste instantie lukte het geen van de leraren om deze opdracht op te lossen. Maar geleidelijk begonnen ze actief deel te nemen en waardeerden ze onze diensten.

Hoe moedig jij mensen in jouw werkomgeving of doelgroep aan om buiten de gebruikelijke denkkaders te treden?

Plaats een reactie