Tjeko stagiaire Hervé Makuka

Bij Tjeko vinden we het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van jongvolwassenen. In 2017 liep het Tjeko kantoor in Nederland vol! Vijf diverse stagiaires kozen Tjeko NL als hun ontwikkelingsplek!

Een van die stagiaires was Hervé Makuka. Hervé is ondertussen 30 jaar oud en werkt ruim twee jaar bij de provincie Zuid-Holland.


Hoe ben je bij Tjeko terecht gekomen? Toen ik klein was leerde ik Ferdi en Tatiana kennen. In de loop der jaren was het contact verwaterd. Zij woonden toen der tijd in de Verenigde Staten. In 2017 was ik druk bezig met het vinden van een afstudeerplek, in zowel de publieke als de private sector. Na anderhalve maand zoeken kon ik maar niets vinden. Mijn (pleeg)moeder adviseerde mij toen dat ik misschien met Ferdi moest gaan praten. 

Hoe heb je je tijd bij Tjeko ervaren? Vanuit een sterke persoonlijke belangstelling heb ik mijn tijd bij Tjeko met veel plezier en enthousiasme ervaren. Het was in veel opzichten erg leerzaam.  

Waar heb je tijdens deze stage aan gewerkt? Allereerst aan mijn afstudeeronderzoek voor Tjeko ‘Onderzoek naar mogelijkheden van een NGO-organisatie om te groeien in ontwikkelingslanden’. Verder heb ik met mijn mede (internationale) stagiairs samengewerkt aan een aantal projecten om businesspartners met maatschappelijk verantwoord ondernemen te vinden, om de social-profit onderneming in Uganda te ondersteunen.    


Waar heb je tijdens deze stage aan gewerkt? Allereerst aan mijn afstudeeronderzoek voor Tjeko ‘Onderzoek naar mogelijkheden van een NGO-organisatie om te groeien in ontwikkelingslanden’. Verder heb ik met mijn mede (internationale) stagiairs samengewerkt aan een aantal projecten om businesspartners met maatschappelijk verantwoord ondernemen te vinden, om de social-profit onderneming in Uganda te ondersteunen.  


Wat heb je geleerd tijdens je stage bij Tjeko? Hoe je mensen uit ontwikkelingslanden het best hulp kan bieden die aansluit op hun behoeftes, zowel op dat moment als in de toekomst. Langdurige hulp en niet alleen voor korte termijn.

Wat vind je van Stichting Tjeko? Een kleine organisatie met een groot netwerk die duizenden mensen in zowel ontwikkelingslanden als westerse landen bij elkaar kan brengen. Lokaal denken, maar wel geïnjecteerd met de kennis die de organisatie vanuit het westen heeft. Geen ontwikkelingshulp in de manier van de eerste levensbehoeftes die we traditioneel kennen. Het inspireren van de samenleving om kinderen te laten spelen door een systeem rondom de kinderen te inspireren en mee te nemen in wat Tjeko doet. Het inspireren van dat systeem rondom het kind om kinderen die kans te geven om zich creatief te ontwikkelen. 

Service to others is the rent you pay for your room here on earth!

Wat heb je meegenomen voor in je eigen leven na je stage bij Tjeko? De bewustwording dat miljarden mensen in de wereld hulp op een verkeerde manier ontvangen, waardoor ze na al die decennium nog steeds in armoede blijven leven. Het bieden van hulp kan op een adequate en langdurige wijze. In veel Afrikaanse landen zie je allemaal mogelijkheden als je daar reist. Er zijn bepaalde producten niet. Bijvoorbeeld er lopen koeien, maar er is geen kaas. Die producten zijn niet op de markt, maar worden vaak geïmporteerd. Dat vind ik een gemis in de Afrikaanse economie. 

Kun je een favoriet moment benoemen tijdens je tijd bij Tjeko? Mijn medestagiair (uit China) leren fietsen! In Nederland is fietsen de normaalste gang van zaken. Mensen pakken hier natuurlijk de fiets en dat is geworteld in de Nederlandse cultuur.

Wat betekent spel voor jou? Je vermaken, plezier hebben en de zorgen in je leven vergeten. Spel is gelukkig zijn en lekker amuseren. 

Wat deed je als kind vroeger het liefst? Voetbal was en is mijn passie. Ik ben in Afrika geboren en deels opgegroeid. Daar kon ik niet anders dan buiten een potje voetballen en hopen dat ik ooit een prof voetballer zal worden. Voetballen is voor veel kinderen in ontwikkelingslanden een droom die ze voor eeuwig willen koesteren. 

Tjeko voetbal


Wat krijg je op het moment mee van Tjeko en wat vind je daarvan? Tjeko zet zich in voor educatie aan kinderen op een manier die in hun toekomst goed van pas zal komen. 

Heb je tips voor Tjeko? Gebruik de netwerken die er zijn om als organisatie te blijven groeien en daarbij is het investeren in relaties met betrouwbare lokale partners van essentieel belang. Houd de verantwoordelijkheid zo dicht bij de bron. Eigenschap en verantwoordelijkheid leggen bij de lokale bevolking. Bijvoorbeeld: Amerikaanse stichtingen hebben moeite om het eigenschap van het project uit handen te geven. Ze blijven mensen vissen geven in plaats van een hengel. Sluit aan bij de vraag van de bevolking. Aan de hand daarvan vervolgstappen zetten, anders krijg je nooit dat zij eigenaar zijn/ worden van de social-profit onderneming.

Wat zou je mensen willen vertellen over Tjeko? Ik zou ze willen vertellen over het bereik van de social-profit onderneming in een land als Uganda en wat voor invloed dit heeft in het leven van die kinderen. Als stichting in Nederland heeft Tjeko een social-profit business in Uganda opgebouwd met als doel de kinderen te laten spelen, met mooie spullen op een plek die speciaal voor hen gemaakt is. Ik vind dat je met alleen een stichting mensen niet volledig kan helpen. De social-profit business is hierbij een perfecte aanvulling. Een stichting richt je op voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of die je een helpende hand wil bieden. 

Wat wens je Tjeko toe?

Nog vele meer speel initiatieven (parken) in ontwikkelingslanden starten. Dat ze transparant blijven, ambitie om te groeien nastreven, duurzaam ondernemen en sociaal ondernemerschap als win-winsituatie voor alle betrokkenen van de organisatie.


Spelen ontketent iets. Kinderen zullen beter leren, creatiever en innovatiever zijn, meer durven, en uitgroeien tot gezondere volwassenen als wij ze de mogelijkheid geven om te spelen.

​Helpt je ons mee?


Plaats een reactie